Lo “thuế chồng thuế” với đề xuất đánh thuế VAT chuyển quyền sử dụng đất

HoREA cho rằng việc đánh thuế VAT với chuyển quyền sử dụng đất là không hợp lý. Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc…

Lo “thuế chồng thuế” với đề xuất đánh thuế VAT chuyển quyền sử dụng đất

HoREA cho rằng việc đánh thuế VAT với chuyển quyền sử dụng đất là không hợp lý. Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc…

Đề xuất đánh thuế VAT chuyển quyền sử dụng đất: “Thuế chồng thuế”

HoREA cho rằng việc đánh thuế VAT với chuyển quyền sử dụng đất là không hợp lý. Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị đối với “Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,…